zo 10 feb 2019
14:30 - 16:20

Grote zaal
Amateur
Pauze: Ja

Prijs € 20.05

Mensen met een verstandelijke beperking weten met hun muzikaal optreden blijkbaar emotie op emotie te stapelen en het Jostiband Orkest kent en gebruikt dit grote geheim.

Het geheim van het Jostiband Orkest blijft een raadsel. Als grootste muziekformatie van mensen met een verstandelijke beperking musiceert de groep uit Zwammerdam al meer dan 52 jaar met groot succes.

Het orkest geeft concerten, treedt op in binnen- en buitenland en niemand kan verwoorden waarom en hoe het Jostiband Orkest zoveel enthousiasme, zoveel ontroering en zoveel emoties weet los te maken. De orkestleden musiceren ondanks hun beperking(en) vol vuur en wekken verwondering en bewondering op bij het publiek. Daarbij komt het effect van de muziek die zij ten gehore brengen en de verbinding die muziek maakt tussen aanwezigen.

In het Jostiband Orkest musiceren 140 mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 100 leden wonen in de verschillende zorgeenheden van Ipse de Bruggen, een veelzijdige organisatie in Zuid-Holland die zorg, ondersteuning behandeling en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking of meervoudige handicap. De overige orkestleden wonen bij hun ouders of in gezinsvervangende huizen en sociowoningen in de provincie Zuid-Holland. Het orkest staat onder leiding van Lyan Verburg.

U kunt hier uw reactie plaatsen